Застрахователните компании да изплащат дължимите суми по автокаско, без да взимат под внимание овехтяването, реши руски съд

Върховният съд на Руската Федерация се обърна към застрахователните компании да обезщетят ремонта на автомобилите, разполагащи с легитимни застраховки, в техния пълен размер – без да отчитат износването на авточастите, предаде електронното издание runews.

В доброволното застраховане е постигнато разбирателство, че общото състояние на автомобил със сменени части втора ръка не е идентично на състоянието, в което е бил с оригиналните авточасти преди пътния инцидент, сочи “Руска правда”.

В унисон с Гражданския кодекс, посочва Върховният Съд, на възстановяване подлежат разходите, които застрахователят е заплатил или ще плати за обезщетяване на нарушеното право. Неговото право трябва да бъде възстановено в пълен обем. От което следва, че застрахователното обезщетение да взима под внимание амортизационните отчисления.В противен случай имуществото – движимо или не, ще бъде приведено в по-лошо състояние, отколкото е било до причиняването на увредата.

В момента собственици на леки коли, които си закупуват застрахователна полица пълно автокаско, при инцидент с колата получават като финансово обезщетение значително по-малко рубли от реалната стойност на автомобилния ремонт. Това е резултат от това, че застрахователните компании взимат под внимание процент овехтяване на авточастите в зависимост от годините на леката кола и нейния пробег.

И не само това, съдът реши, че застрахователната фирма не може да откаже на свой клиент изплащане на обезщетителна сума по каско, ако колата е управлявана от водач, който не е вписан в полицата.

Застрахователите са неприятно изненадани от това решение. Те се позовават на това, че автокаското е абсолютно доброволна застраховка с преварително определени точки и условия и шофьорите да приемат или да откажат и да не подписват полицата.