Кой има нужда от застраховка живот?

Image


Много от хората биват „намерени” от своята застраховка, а не я търсят сами. Така е, защото по-голяма част от застрахователните агенти се свързват с бъдещи клиентибез да е нужно да чакат първо клиентът да ги потърси. Когато това стане, бъдещият клиент е нужно да е наясно дали му е нужна застраховка и ако действително му е нужна, какъв тип да бъде.

При застраховките живот изборът винаги минава през въпроса: „Имам ли нужда от подобен разход?”, а отговорът никога не е еднозначен. Той до голяма степен зависи от конкретния човек, от неговия семеен статус, нужди и бюджет. За определени категории хора застраховката живот действително е подходящ избор, а за други хора – е напълно излишна.

Групата хора, които би трябвало да обмислят внимателно възможността да си вземат полица, са преди всичко хората, които трябва да се грижат за семейство, деца или пък други техни приближени зависят от тях. Така че при нещастен случай с този човек близките му ще бъдат в затруднена ситуация, тъй като разчитат на него. Друга такива хора, които е добре да имат застраховка живот, са тези с рискови професии.
Не е напълно правилно това, че домакини, които са се отдали на възпитаването на децата и грижите за дома, не се нуждаят от застраховка. Техният труд винаги е бил незаменим, но ако се случи нещастие, семейството ще се наложи да решава и финансов проблем, който е свързан с отглеждането и възпитаването на децата и също така наемането на някой, който да се грижи за тях.

Определянето на сумата на застраховката е следващият по ред казус. За да разберете каква точно застраховка ви е нужна, трябва да минете през три етапа. Първо и най-важно, опитайте се да прецените какви пари ще се нужни на вашето семейство ако се случи най-лошото. Тези разходи най-общо се делят на непосредствени разходи, настъпващи веднага след смъртта, и на бъдещи текущи разходи. Второ, изчислете семейните приходи, които ще трябва да покрият тези разходи, и последно, извадете разходите от приходите. Получената така сума е стойността, която няма да достигне на вашето семейство и ще му е необходима. Така че и застраховката трябва да възлиза на тази сума, за да покрие нуждите на семейството ви.