Транспортни услуги от България към целия свят

ups
Дълги години България бе сякаш в изолация от нормалния свят. Ето една илюстрация на горното, когато се отнасяше до транспортни услуги в пътническата авиация, нашите съграждани често се извозваха до някой транспортен хъб – Истанбул, Франкфурт, Рим, Лондон и оттам по своя път.

С течение на времето все повече и повече авиокомпании откриваха директни полети от страната и се стигна до еманципация в транспортните услуги по въздух. Логично, това се случи по-рано с транспортните услуги по земя.

Към настоящия момент качествени транспортни услуги се предлагат от повечето български превозвачи и вече можете да доставите своята стока или товар до всяка една точка на ЕС и планетата, при това на разумни цени.товарни превози

Как да подберем най-добрите фирми, за превоз на товари?

Не е нужно да притежавате специални знания, умения или интереси, за да намерите най-надеждните транспортни услуги.

Възползвайте се от експертните услуги на фирмите, специализиращи в управлението на транспортни услуги, за да получите най-добрата цена за превоз на стоката Ви.

По какъв начин да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Какво всъщност ми се случва?

Искам да сключа сделка с недвижим имот, чийто собственик съм в съсобственост с няколко други лица или самостоятелно. За това начинание ми е нужно удостоверение за данъчна оценка на недвижимия имот.

На какво е нужно да обърнем повече внимание?

Необходимо е да посетя конкретната община, в която е разположен моят недвижим имот и да дам необходимата документация. Все пак трябва да имам предвид, че де факто за да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка, е нужно все пак да съм платил частта ми от дължимия данък за съответния имот. Ако пък съм собственик заедно с други лица, трябва да съм заплатил само моята част от посочения данък, но в случай, че съм собственик на целия имот, трябва да съм платил дължимия данък изцяло.

Може да ми се издаде удостоверение за данъчна оценка и без да съм заплатил предвидените такси и данъци към общината или държавата, но само при положение,че сложа подписа си на специална декларация, в която да декларирам че такива задължения съществуват, а също така и съгласието си потенциалният купувач на имота за продан да даде част от сумата по договора за покупка, съгласно на на задълженията ми (публични) до момента на сключване на договора, по съответната сметка в общинския или държавния бюджет.
Не е нужно директното участие на другите съсобственици в цялостната процедура по получаване на документа за направена данъчна оценка, и съответно изобщо не е нужно да представям пълномощни или други документи, с които реално да доказвам съгласието или участието на другите собственици в тази процедура.

Трябва да имам предвид, че това удостоверение, ако е издадено до 31 юли, е валидно до същия ден на следващата година, но в случай, че удостоверението е издадено след 30 юли, валидността му е единствено до края на годината, в която е издадено. При всяко положение, когато данъчните задължения за дадения имот са изплатени в целият им размер и този факт е отбелязан в удостоверението, валидността му е до края на годината, през която дефакто е издаден.

Заради характера на конкретната услуга за даване на удостоверение за оценка (данъчна) – тя се предоставя от администрацията на съответната община, в която е имота, размерът на дължимите такси и данъци се дефинира от съвета на общината. Затова е необходимо да проверя в сайта на съответната община или пък на място, при работниците от общинската администрация, за размера на необходимите данъци и такси.

Срокът, в който общината трябва да ми издаде документа за оценката, е две седмици от подаване на заявлението и другите необходими документи. посетете нашия сайт

Застрахователните компании да изплащат дължимите суми по автокаско, без да взимат под внимание овехтяването, реши руски съд

Върховният съд на Руската Федерация се обърна към застрахователните компании да обезщетят ремонта на автомобилите, разполагащи с легитимни застраховки, в техния пълен размер – без да отчитат износването на авточастите, предаде електронното издание runews.

В доброволното застраховане е постигнато разбирателство, че общото състояние на автомобил със сменени части втора ръка не е идентично на състоянието, в което е бил с оригиналните авточасти преди пътния инцидент, сочи “Руска правда”.

В унисон с Гражданския кодекс, посочва Върховният Съд, на възстановяване подлежат разходите, които застрахователят е заплатил или ще плати за обезщетяване на нарушеното право. Неговото право трябва да бъде възстановено в пълен обем. От което следва, че застрахователното обезщетение да взима под внимание амортизационните отчисления.В противен случай имуществото – движимо или не, ще бъде приведено в по-лошо състояние, отколкото е било до причиняването на увредата.

В момента собственици на леки коли, които си закупуват застрахователна полица пълно автокаско, при инцидент с колата получават като финансово обезщетение значително по-малко рубли от реалната стойност на автомобилния ремонт. Това е резултат от това, че застрахователните компании взимат под внимание процент овехтяване на авточастите в зависимост от годините на леката кола и нейния пробег.

И не само това, съдът реши, че застрахователната фирма не може да откаже на свой клиент изплащане на обезщетителна сума по каско, ако колата е управлявана от водач, който не е вписан в полицата.

Застрахователите са неприятно изненадани от това решение. Те се позовават на това, че автокаското е абсолютно доброволна застраховка с преварително определени точки и условия и шофьорите да приемат или да откажат и да не подписват полицата.

Кой има нужда от застраховка живот?

Image


Много от хората биват „намерени” от своята застраховка, а не я търсят сами. Така е, защото по-голяма част от застрахователните агенти се свързват с бъдещи клиентибез да е нужно да чакат първо клиентът да ги потърси. Когато това стане, бъдещият клиент е нужно да е наясно дали му е нужна застраховка и ако действително му е нужна, какъв тип да бъде.

При застраховките живот изборът винаги минава през въпроса: „Имам ли нужда от подобен разход?”, а отговорът никога не е еднозначен. Той до голяма степен зависи от конкретния човек, от неговия семеен статус, нужди и бюджет. За определени категории хора застраховката живот действително е подходящ избор, а за други хора – е напълно излишна.

Групата хора, които би трябвало да обмислят внимателно възможността да си вземат полица, са преди всичко хората, които трябва да се грижат за семейство, деца или пък други техни приближени зависят от тях. Така че при нещастен случай с този човек близките му ще бъдат в затруднена ситуация, тъй като разчитат на него. Друга такива хора, които е добре да имат застраховка живот, са тези с рискови професии.
Не е напълно правилно това, че домакини, които са се отдали на възпитаването на децата и грижите за дома, не се нуждаят от застраховка. Техният труд винаги е бил незаменим, но ако се случи нещастие, семейството ще се наложи да решава и финансов проблем, който е свързан с отглеждането и възпитаването на децата и също така наемането на някой, който да се грижи за тях.

Определянето на сумата на застраховката е следващият по ред казус. За да разберете каква точно застраховка ви е нужна, трябва да минете през три етапа. Първо и най-важно, опитайте се да прецените какви пари ще се нужни на вашето семейство ако се случи най-лошото. Тези разходи най-общо се делят на непосредствени разходи, настъпващи веднага след смъртта, и на бъдещи текущи разходи. Второ, изчислете семейните приходи, които ще трябва да покрият тези разходи, и последно, извадете разходите от приходите. Получената така сума е стойността, която няма да достигне на вашето семейство и ще му е необходима. Така че и застраховката трябва да възлиза на тази сума, за да покрие нуждите на семейството ви.